Bàn đạp văn hóa: Tìm hiểu vị trí của xe đạp trong văn hóa và cá cược của người Việt

Bàn đạp văn hóa: Tìm hiểu vị trí của xe đạp trong văn hóa và cá cược của người Việt

Đạp xe giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa Việt Nam, len lỏi qua những cảnh quan tuyệt đẹp của đất nước, những thành phố nhộn nhịp và đi vào trung tâm cộng đồng thể thao của đất…