1. GIỚI THIỆU

1.1. MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH. fastfreddie.com (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “Công ty”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và những người dùng khác của fastfreddie.com (“Trang web”). Chúng tôi đã tạo Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) để mang lại cho bạn sự tin cậy khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, đồng thời để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động thông tin công bằng. Chính sách này chỉ áp dụng cho Trang web chứ không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập từ Trang web, mỗi trang web đó có thể có các chính sách và thực tiễn thu thập và sử dụng dữ liệu khác biệt cơ bản với Chính sách này.

1.2. THÔNG BÁO VỀ TRẺ EM

XIN LƯU Ý: Chúng tôi là trang web dành cho khán giả nói chung và không hướng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi cụ thể đến trẻ em dưới 13 tuổi theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em năm 1998.

2. THỰC HÀNH THU THẬP THÔNG TIN

2.1. CÔNG TY THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN NÀO?

Khi vận hành Trang web, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn trong một số trường hợp khác nhau. Đầu tiên là liệu bạn có nên liên hệ với chúng tôi qua trang “liên hệ” hay không. Khi làm như vậy, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn. Thứ hai là nếu bạn để lại nhận xét cho một bài đăng trên blog, trong thời gian đó bạn có thể được hỏi tên và thông tin khác. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi thông tin qua hai phương pháp này để sử dụng và tận hưởng Trang web.

2.2. CÔNG TY THU THẬP THÊM NHỮNG THÔNG TIN NÀO?

(a) THU THẬP TỰ ĐỘNG. Máy chủ của chúng tôi tự động nhận dạng tên miền và địa chỉ IP của khách truy cập (số được gán cho các máy tính trên Internet). Không có thông tin cá nhân nào về bạn được tiết lộ trong quá trình này. Trang web cũng có thể thu thập “dữ liệu lưu lượng truy cập” ẩn danh không nhận dạng cá nhân bạn nhưng điều đó có thể hữu ích cho mục đích tiếp thị hoặc để cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

(b) Cookie. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng tính năng “cookie” tiêu chuẩn của các ứng dụng trình duyệt chính cho phép chúng tôi lưu trữ một phần dữ liệu nhỏ trên máy tính của bạn về lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu phần nào trên Trang web của chúng tôi hữu ích và phần nào cần cải thiện thông qua các chương trình bao gồm nhưng không giới hạn ở Google Analytics. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie từ các trang web và chương trình xã hội của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Google Plus và Twitter. Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua trình duyệt hoặc các chương trình độc lập có sẵn trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tắt chức năng này, trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi có thể bị giảm sút do một số tính năng có thể không hoạt động như dự định.

(c) NHÀ TÀI TRỢ VÀ NHÀ QUẢNG CÁO. Chúng tôi có thể quyết định chấp nhận tài trợ và quảng cáo trên Trang web. Nếu điều này xảy ra, bạn nên cho rằng các nhà tài trợ và nhà quảng cáo nói trên sẽ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu về số lần hiển thị và số lần nhấp chuột trên các phần tiếp thị của họ. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được chúng tôi tiết lộ cho họ.

3. SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

3.1. CÔNG TY LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN THU THẬP?

(a) THÔNG TIN CÁ NHÂN. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài những bên mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động của trang web, chẳng hạn như công ty lưu trữ và chương trình email để gửi thư.

(b) THÔNG TIN Nặc danh. Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh để phân tích lưu lượng truy cập Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP ẩn danh để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, để quản lý trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị nội dung theo sở thích của bạn. Thông tin giao dịch và lưu lượng truy cập cũng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh.

(c) SỬ DỤNG Cookie. Khuyến mãi hoặc quảng cáo hiển thị trên trang web của chúng tôi có thể chứa cookie. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát thông tin được thu thập bởi các nhà quảng cáo bên ngoài trên trang web của chúng tôi.

(d) CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN. Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi có cho bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để (1) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý áp dụng cho chúng tôi, (2 ) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc người dùng Trang web hoặc (3) hành động trong những trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn của công chúng hoặc người dùng Trang web.

(e) BÁN THÔNG TIN. Để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể bán hoặc mua các phần của Trang web hoặc công ty của chúng tôi, bao gồm cả thông tin được thu thập thông qua Trang web này. Nếu Công ty hoặc phần lớn tài sản của Công ty được bên thứ ba mua lại thì thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao cho bên mua lại.

4. AN NINH

Trang web có các biện pháp bảo mật để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin mà chúng tôi thu được từ bạn, nhưng chúng tôi không đảm bảo về khả năng ngăn chặn bất kỳ tổn thất nào như vậy đối với bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ bất kỳ sự cố nào như vậy. mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi.

5. CÁC LĨNH VỰC TRANG WEB NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

5.1. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Đôi khi, Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn chọn truy cập các trang web đó, điều quan trọng là phải hiểu các nguyên tắc bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi không áp dụng cho các trang web đó. Bạn có trách nhiệm xem lại chính sách quyền riêng tư tại các trang web đó để xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các thông lệ của họ.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

6.1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết “Liên hệ” trên menu nằm ở đầu trang web.

6.2. CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền, bất cứ lúc nào, thêm, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này để phản ánh những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào như vậy trên Trang web ở một khu vực dễ thấy. Sau đó, bạn có thể chọn xem bạn muốn chấp nhận những thay đổi chính sách đã nói hay ngừng sử dụng Trang web. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng lên Trang web. Bạn có trách nhiệm thỉnh thoảng xem lại Chính sách này để đảm bảo rằng bạn tiếp tục đồng ý với tất cả các điều khoản của nó.

(a) Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin liên lạc qua email từ chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi chính sách bảo mật qua email.